Agroturistika

Ctiboř je malá vesnička (počet obyvatel zhruba 25) v malém údolí, do kterého jsou téměř všechny cesty lemovány nádhernými alejemi vzrostlých stromů. Kolem jsou pole, louky, remízky, lesíky, několik rybníků – taková milá vysočinová krajina. Zde je možné prožít, procítit venkov jako takový – klid, zpomalení času, určitá jednoduchost, která pohladí duši přivyklou městskému ruchu.

K tomu všemu můžete vyzkoušet smysluplnou práci , seznámit se s jednotlivými, i méně známými druhy zeleniny- od semínek až po zpracování. Je možné každou zeleninu ochutnat.

Děti, které ještě neocení radost z polní práce, se ale rády svezou na jakémkoliv traktůrku, trakaři, káře či kolečku.
menší i větší děti  velmi rády pozorují zvířata nebo se s nimi vesele druží. Ti odvážnější mohou zkusit kozu i dojit.
A skákání do sena! ......Kromě toho v rámci statku jsou různé kouty k prolézání, písek, hlína, voda, klacíky, kameny. Je tu uzavřený dvůr s pískovištěm a skluzavkou, za domem houpačky a hřišťátko, velká travnatá plocha v sadu a ohniště.

Určitě k prožitkovému, historicky laděnému pojetí zemědělství patří i pěstování lnu a jeho zpracování, k čemuž vzniká na ekofarmě expozice a výukový program s názvem

"OD SEMÍNKA K PLÁTNU".